Dukai Edit

Név: Dukai Edit

Titulus: Projektmenedzser

Kutatási terület: A Magyarországon továbbtanult és letelepült határon túli hallgatók diplomaszerzés utáni karriervizsgálata retrospektív vizsgálatban

Személyes bemutatkozás

Dukai Edit Vajdaságban nőtt fel. Középiskolai tanulmányai befejezése után a Pécsi Tudományegyetem alap és mesterképzésén szerezte meg felsőfokú végzettségét. Tanulmányai alatt fő érdeklődési területe a külhoni fiatalok egyetemválasztási aspektusa volt. 2015-ben csatlakozott a Diaszpóra Projekt csapatához, mint projekttag. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola hallgatója.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

Személyes érintettsége okán már többéve tevékenykedik szórvány és diaszpóra magyarsághoz köthető területen. Több kutatása jelent meg a külhoni fiatalok karrierújtát vizsgálva. 

Magyar Tudományos Művek Tára adatlap.