Dukai Edit

Név: Dukai Edit

Titulus: Projekttag

Kutatási terület: A Magyarországon továbbtanult külhoni hallgatók diplomaszerzés utáni letelepedési tervei

Személyes bemutatkozás

Dukai Edit Vajdaságban nőtt fel. Középiskolai tanulmányai befejezése után a Pécsi Tudományegyetem alap és mesterképzésén szerezte meg felsőfokú végzettségét. Tanulmányai alatt fő érdeklődési területe a külhoni fiatalok egyetemválasztási aspektusa volt. 2015-ben csatlakozott a Diaszpóra Projekt csapatához, mint projekttag. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola hallgatója.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

Személyes érintettsége okán már többéve tevékenykedik szórvány és diaszpóra magyarsághoz köthető területen. Több kutatása jelent meg a külhoni fiatalok karrierújtát vizsgálva. 

 

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

 

Kutatások/Projektek

 

2017 – jelenleg is - Pécsett tanuló határon túli fiatalok egyetemválasztási motivációi

Kutatásvezető: M. Dr. Császár Zsuzsanna

  1. – jelenleg is - PTE Diaszpóra Projekt Hálózat

Projektvezető: Dr. Jarjabka Ákos

2016 – 2017. - Munkáltatói elégedettségvizsgálat

Kutatásvezető: Szabó-Bálint Brigitta

  1. - Sportdiaszpóra Projekt

Kutatásvezető: Dr. Jarjabka Ákos

  1. - Pszichés akadályozottság és a munka világa Baranya és Eszék-Baranya megyékben

Kutatásvezető: PTE FEEK

2013 - 2015 - A bemeneteli kompetenciák vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók körében

Kutatásvezető: Dr. Kocsis Mihály

 

Publikációk

 

  1. Dukai Edit – Fehér Eszter: A topolyai Sarlósboldogasszony-templom In: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyv 2009. Bajmok, 89-105. o.
  2. Dukai Edit: Topolya régi fürdői In: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyve 2014. Topolya, 247-262. o.
  3. Dukai Edit: Szerbia vagy külföld? Milyen tényezők befolyásolják a vajdasági fiatalok egyetemválasztását? In: Tudásmenedzsment – XVII. évfolyam 2. szám, Pécs PTE KPVK, 125-131.o.
  4. Dukai Edit: Szerbia vagy Magyarország? Ösztöndíj? Külföldi tanulmányút? Vajon ezek fontosak a továbbtanulásban/ egyetemválasztásban? In: Határhelyzetek IX, Budapest 378-397. o.
  5. Dukai Edit: Topolyai Jézus Szíve Templom In: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyve 2017. Topolya, 101-105 o.