Jarjabka Ákos

Név: dr. Jarjabka Ákos

Titulus: Projekt vezető, Rektori megbízott

Kutatási terület: Projektmenedzsment, Nemzeti-szervezeti kultúra menedzsment, magyar diaszpóra

Személyes bemutatkozás

Jarjabka Ákos 1972.5.27 –én született Szegeden. Tudományos előmenetelének mérföldkövei körében megemlítendő, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE KTK) 2004-ben szerzett PhD fokozatot nemzeti-szervezeti kultúra menedzsment témakörben, majd 2016 –ban sikeresen habilitált. Ugyancsak a PTE KTK –n 1998-tól egyetemi tanársegéd, 2002-től adjunktus, 2006 –tól pedig egyetemi docensként dolgozik a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetében, melyet 2013-tól vezet. Publikációi, az általában vett vezetéstudomány, a nemzetközi menedzsment, a nemzeti és szervezeti kultúra menedzselés, az emberi erőforrás menedzsment és a projekt menedzsment témaköröket ölelik fel.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

Külföldi tudományos útjai és előadásai alatt ismerkedett meg számos magyar származású egyetemi oktatóval, illetve magyar közösségek tagjaival. Így cca. 10 éve tudatosan építi a magyar diaszpórához, illetve a tömb- és szórvány magyarsághoz fűződő egyéni és szervezeti kapcsolatait a Kárpát – medencében és a világban egyaránt. 2015 –ben a PTE rektora nevezte ki rektori megbízottként a PTE Diaszpóra Projekt Hálózatának élére. Fő célkitűzése létrehozni a Magyar Diaszpóra Házat, mely bemutató tere lehetne a magyar diaszpóra közösségek történeti múltjának, jelenének, eredményeinek. A Porta Pannonia Egyesület elnöke.

 

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

 

Publikációk

 

2016. Jarjabka Á.: Clusters and their Driving Forces - The CNCB Project -, Marketing & Menedzsment, L. évf. 3. szám, 1-15. old.
2017. Jarjabka Á. - Karoliny M. - Poór J. - Márta A. :Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Rendszerek és alkalmazások, Wolters Kluwer Kiadó, Bp., ISBN 978 963 295 648 0, 2.2.4. fej. 84-90.old.,
2017. Jarjabka Á. – Palotai J.: Migrációs attitűdök a magyar ki- és bevándorlási tendenciák tükrében, KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 10:(2 (37)), 2017/2, 169-181.old.,
2018. Jarjabka Á. – Palotai J. – Szabó Á.: The identity preserving efforts of the Hungarian diaspora in Australia through the example of the Hungarian Community School in Adelaide, Civil Szemle, Vol. XIV., 2017/3, pp. 7-13,
2018. Jarjabka Á. – Balogh G.: Magyar lábnyomok Indiában – A PTE 650 Kőrösi Csoma Sándor expedíció kutatásai Indiában 2016-ban, Pannon társadalomtudományi tanulmányok, CampInvest Kft., Orfű, 2018. ISBN 978-615-00-1372-5, India pozíciója a globális gazdasági-kulturális értelmezési térben, 129-148. old.
2018. Jarjabka Á. – Kuráth G. – Tarrósy I.: A vonzerőfejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban, avagy egy jubileumi projekt menedzselése, Marketing & Menedzsment LII. évf. 1. sz., 5-16. old.
2018. Jarjabka Á. – Palotai J.: Migration Attitudes in the Light of Hungarian Emigration and Immigration, 10th Hungarian Political Geographical Conferencia, The Islam and the Central Europe – Geopolitics and Migration, Budapest, 20-21.10.2016., Section: Sending Countries of Migration, 21.10.2016., Konferenciakötet: Az iszlám és Közép-Európa Geopolitika és Migráció, Magyar Földrajzi Társaság, Pécs, 2018, ISBN: 978-615-80307-2-4, pp. 54-64.

 

Konferencia részvétel