Kajdi László

Név: Kajdi László

Titulus: PhD hallgató


Kutatási terület: migráció gazdasági hatásai, hazautalások

Személyes bemutatkozás: Kajdi László a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát pénzügy szakon 2006-ban, eközben gyakornokként dolgozott az Állami Számvevőszéknél. 2014-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen szerzett MA diplomát közgazdászként. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának hallgatója. Korábban a Pénzügyminisztériumban dolgozott, majd hét éven át dolgozott a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH), ahol elsősorban migrációs statisztikával foglalkozott. Ennek keretében részt vett nemzetközi projektekben, valamint ENSZ és Eurostat munkacsoportok munkájában. Jelenleg a Magyar Nemzeti Bankban dolgozik pénzforgalmi területen, ahol a kisértékű elektronikus fizetési rendszerek, azok fejlesztésével és a kapcsolódó közpolitikai lépések kidolgozásával foglalkozik.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása : A KSH kötelékében migrációs statisztikával eltöltött időszak alatt egyre jobban megismerte a népességvándorlások vizsgálatának elméleti hátterét is, emellett a személyes ismeretségi körében megtalálható eltérő vándorlási motivációk és életutak is tovább ösztönözték a téma tanulmányozására. Ehhez további kapcsolódási pontot jelentett a pénzforgalmi terület, azon belül pedig a határon átnyúló fizetések, melyek alaposabb ismerete hozzájárul a kivándorlók által családjuknak küldött támogatások, hazautalások folyamatainak jobb megértéséhez.

Tudományos eredmények: Előadóként vett részt az I. Farkas Ferenc nemzetközi konferencián Pécsen, emellett több publikációja is folyamatban van a hazautalások témájában.

Korábbi publikációk

Kajdi L. (2017): Nyugati menü kínai fűszerekkel – a kínai pénzforgalom sajátosságai. Hitelintézeti szemle különszám, 2017. január

Kajdi L. (2016): A Magyarországra hazautalt pénzek és mérésük. In: Blaskó Zs. – Fazekas K. (ed.): Munkaerőpiaci tükör 2015

Kajdi L. (2015): Hazautalt pénzek – nemzetközi áttekintés és főbb mérési nehézségek. Statisztikai Szemle, 93. évf. 4. szám.

Kajdi L. (2013): Belföldi vándorlási folyamatok Kínában. Demográfia, 56. évf. 1. szám.

Földesi E. – Kajdi L. – Mag K. – Szép K. – Vigh J. (2010): Minőségügyi keretrendszerek a statisztikai hivatalokban. Statisztikai Szemle, 88. évf. 7-8. szám.