Palotai Jenő

Név: Palotai Jenő

Titulus: doktorjelölt

Kutatási terület: magyar diaszpóra és migráció


Személyes bemutatkozás

Kutatásaim során leginkább a magyar diaszpórában élő magyarok magyarnyelv oktatáson keresztüli identitásmegőrzésével foglalkozom. Célom, hogy feltárjam a különböző magyar iskolák oktatási módszertanát, hogy milyen módon segítik a tanulókat a magyarságtudatuk erősítéséven. Kutatásom alatt földrajzi mintavételezéssel feltártam egy ausztráliai, egy észak-amerikai és egy latin-amerikai magyar iskola oktatási módszertanát és hagyományőrzését. Eddigi kutatásaim során látható, hogy a magyar nyelv oktatása összefogja a diaszpórában élő magyar közösségeket, amelyek együtt emlékeznek és ünneplik a magyar gyökereiket, nemzeti ünnepeket. A fő kutatási irányvonal mellett foglalkozom napjaink magyar migrációjával, vizsgálva napjaink elvándorlásának mértékét és annak szociológiáját, célországokat, visszavándorlást és a cirkuláris migrációt. Továbbá foglalkozom sportdiadzpórával, a határon túli magyarok nemzeti csapatba történő esetleges bevonásával, amely téma hosszú távon a magyar sport minőségének javítását eredményezheti. Kutatásaim mellett foglalkozom a magyar emlékezetinhelyekkel, amely a különböző országok magyar kötődésű helyeinek összegyűjtését jelento, és valamilyen szinten hobbim részévé vált, hogy utazásaim során felkutassam az adott régió magyar vonatkozásu helyeit.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

Magyarként fontosnak tartom a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást Magyarország határain kivül élő honfitársaimmal. Kutatásaim során tapasztaltak csak erősítenek ebben a gondolatban, a magyar közösségek megismerése és családi történeteik meghallgatása olyan ismeretet és élményt ad, melyet a könyvek, folyóratok és online anyagok nem tudnak átadni. Kutatásaim során a fő motivációm, elősegítsem és segítsem a kapcsolattartást a diaszpórában élő magyarok és Magyarország között. Fontosnak tartom, hogy minnél átfogóbb képet adjak a magyar nyelvoktatáson keresztüli identitásmegőrzés jelenéről.

Tudományos eredmények

Publikációk

Palotai J. – Jarjabka Á. (2017): Migrációs attitűdök a ki- és bevándorlási tendenciák tükrében. Közép-Európai Közlemények, 10. évf. 2. sz. pp. 169-181. 

Kovács Á. – Farkas M. – Palotai J. (2018): Menedékkérők migrációs útvonalainak és tendenciáinak vizsgálata a Balkán-félszigeten Magyarország szemszögéből. Közép-Európai Közlemények, 11. évf. 1. sz. pp. 181-190.

Palotai J. – Szabó Á. – Jarjabka Á. (2017): The identity preserving efforts of the Hungarian Diaspora in Australia through the example of the Hungarian Community School in Adelaide. Civil Szemle, vol. 14., no. 3., 87- 103 p.

Palotai J. – Wetzl V. (2018): Az észak-amerikai magyar egyházak története - esettanulmány: a clevelandi Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség. Földrajz, diverzitás, csomópontok tanulmánykötet a 70 éves Dövényi Zoltán Professzor tiszteletére 153-163. p.

Palotai J. – Karika M. (2016): Egy komplex tehetséggondozási program kialakítása és fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és a határon túli magyarok számára V. Interdiszciplináris Konferenciakötet, 375-391 p.

​Palotai J. – Wetzl V. - Jarjabka Á. (2018): Magyar nyelvoktatás fontossága a diaszpórában élő magyarok identitás megőrzésében. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 415-439. p.

Palotai J. – Jarjabka Á.: Opportunities to support Hungarian atheletes beyond the borders at the University of Pécs. megjelenés alatt: 23rd International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management konferenciakötetében

Konferencia részvételek

Jarjabka Á. – Palotai J.:  Sportdiaszpóra szerepe. Sport a felsőoktatásban TÁMOP zárókonferencia, Pécs, 2015. november 24.

​Kovács Á. – Farkas M. – Palotai J.: Menedékkérők migrációs útvonalainak és tendenciáinak vizsgálata a Balkán-félszigeten Magyarország szemszögéből. IX. Többnemzetiségű Államok Keletkezése és felbomlása, Szeged, 2017. március 3.

​Palotai J.: Az ausztráliai magyar diaszpóra történetisége és identitása. Geopolitikai folyamatok közép-európai perspektívából Konferencia, Budapest, 2018. április 13.

Palotai J. – Karika M.: Egy komplex tehetséggondozási program kialakítása és fejlesztése a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és a határon túli magyarok számára, V. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, Pécs Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. május 27-29.

Palotai J. – Jarjabka Á.: Migrációs attitűdök a magyar ki- és bevándorlási tendenciák tükrében, X. Magyar Politika Földrajzi Konferencia, Budapest, 2016. október 20-21.

Palotai J. - Jarjabka Á.: Migráció Magyarországon: ki- és bevándorlási tendenciák, III. Fiatalok Európában Konferencia, Pécs 2016. november 4-5.

​Palotai Jenő – Wetzl Viktor: Brexit az Egyesült Királyságban élő magyarok szemével. VI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, Pécs, 2017. május 20.

​Palotai J. – Wetzl V.: A cleveland-i magyarság jelene. IV. Fiatalok Európában Konferencia. Pécs, 2017. november 24.

​Palotai J. – Wetzl V. - Jarjabka Á: Magyar nyelvoktatásfontossága a diaszpórában élő magyarok identitás megőrzésében. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs, 2018. június 7-8.

Bálint B. – Palotai J.: A new opportunity for cooperation between young and experienced researchers in Pécs – the Diaspora Project of University of Pécs, EuAUP Electoral Assembly, Zágráb, 2015. október 30.