Tudományos projektek

Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 2015 című pályázat záró beszámolója

TÁMOP 4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003


A projektelem céljai:

A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás hiányzó oktatói, kutatói utánpótlásának biztosítása.
Graduális, posztgraduális hallgatók, leendő oktatók szakmai képzésének támogatása, korszerű magyar nyelvű elméleti és gyakorlati oktatási anyagokhoz való hozzáférés biztosítása, tudományos publikációs, tudományos fokozat szerző esélyeinek növelése.
A határon túli és a hazai felsőoktatásban lévő és kiemelten az érettségi előtt álló magyar anyanyelvű sportolókból adatbázis készítése, és megkeresése, számukra egy karrier út életpálya-modell kidolgozása és egy pályázati rendszer megalkotása, amely által a magyar felsőoktatási rendszerben (PTE) jelennek meg, hosszabb távon az eredményeiket is itt fejtik ki (magyarként világversenyeken), állampolgárként őket megillető minden joggal.
A koncepció egyetemi sportegyesületek bevonásával történt. A pályáztatás rendszerét az ágazati integráció szellemében, a társintézmények tapasztalataiból kiindulva, azokat a pécsi oktatási rendszerbe illesztve/adaptálva kívántuk kidolgozni, működtetni. Közösségszervezéssel lehetőséget kívántunk nyújtani a magyar származású és kötődésű sportoló(k)nak és sporttal foglalkozó szakember(ek)nek, hogy a magyar sporttársadalom részévé váljanak, integrálódjanak, reintegrálódjanak.

A projekt résztvevői:

Dr. Jarjabka Ákos
Dr. Farkas Ferenc
Horváth Ádám Béla
Szakó Tímea
Gerdesics Viktória
Palotai Jenő
Kiss Krisztián
Dukai Edit
Nagy Balázs
Barkóczi Csaba
Ács Péter

A projekt eredményei:

A kutatás során elsősorban adatgyűjtési adatértékelési munkát végeztünk, valamint ezeket megfelelően rendezve és szűrve javaslatok fogalmazódtak meg a tématerület hosszútávú fejlesztésével kapcsolatban.

A kutatás eredményeinek összefoglalása a csatolt dokumentumban található.