Venczel-Szakó Tímea

Név: Venczel-Szakó Tímea

Titulus: Projektmenedzser, egyetemi tanársegéd (PTE-KTK VSZI)

E-mail cím: szakot@ktk.pte.hu

Kutatási terület: Szervezeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata, diaszpóra kutatás

Személyes bemutatkozás

Venczel-Szakó Tímea diplomáját 2012-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán marketing mesterszakon. 2012 szeptemberétől a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatója, 2018 áprilisában abszolutóriumot szerzett. Főiskolai és egyetemi tanulmányai alatt több marketing és pénzügyi területen működő vállalkozásnál gyűjtött szakmai tapasztalatot értékesítői, koordinátori és tanácsadói munkakörökben. 

A PTE Közgazdaságtudományi Karán 2012-től vesz részt az oktatásban, kutatási és egyéb projektekben, 2018. szeptember 1-jétől a Vezetés –és Szervezéstudományi Intézet tanársegéde lett. Oktatott tárgyai elsősorban a menedzsment témakörébe tartoznak: vezetés és szervezés, üzleti kommunikáció, emberi erőforrás menedzsment alkalmazások, kultúraközi üzleti kommunikáció, tehetséggondozás, menedzsment és vezetés, karriermenedzsment és üzleti interakciók. 2015-ben szerzett mentor végzettséget a Business Coach Akadémián. Végzett mentorként a Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ és a Simonyi BEDC munkáját is segítette. 2015 és 2016 között a Pécsiközgáz Továbbképző Központban oktatásszervezéssel foglalkozott, ezt követően a PTE 650 Jubileumi Projektiroda munkatársa volt.

Főbb kutatási projektjei a diaszpóra és migrációkutatás, munkáltatói márka kutatás. Főbb kutatási iránya a szervezeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata, az atipikus foglalkoztatási formát (különös tekintettel a távmunkát) alkalmazó vállalatok belső kommunikációjának vizsgálata a szervezetre gyakorolt hatásának tükrében.

A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

PhD hallgatóként került be az akkor kezdődő diaszpóra kutatásba, amelyet érdekesnek és izgalmasnak talált, így 2015 óta aktív tagja a PTE Diaszpóra Projektnek. Mind tudományos, mind operatív szinten támogatja a projekt előrehaladását.