Zsonda Márk

Első kutatásaimat harmadéves gimnazistaként az MTA ZTI és Néprajzi kutatóintézet kutatóinak erkölcsi és szakmai támogatásával kezdtem meg Erdélyben és a Felső-Tiszavidéken. Egyetemi éveim alatt végig diplomamunkáim témájában kutattam, tartottam előadásokat. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz - Kulturális Antropológia szakán; „Cigánytánc, színpadi cigánytánc funkcionális vizsgálata néhány Nyíregyháza környéki falu cigányközösségében” Prof. em. Dr. Andrásfalvi Bertalan témavezetésével;  valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészet szakán; Róma fő, Népvándorlás – honfoglalás kor mellékszakon. a „Római kori sebészeti műszerek funkcionális elemzése” Prof. em. Dr. Visy Zsolt témavezetésével. Egyéb kutatási és előadási témáim: tengerészélet a KUK haditengerészet felszíni egységein, népi építészet (Erdély, Baranya, Chaco - Argentína), az észak argentínai magyar közösségek néprajza (Chaco, Mendoza, Misiones). Egyéb érdeklődési területeim: az argentínai új magyar közösségek zárványkultúrájának változásvizsgálata; a nemzetpolitika - nemzetstratégia és geopolitika kapcsolódási pontjainak vizsgálata; az alkalmazott társadalomtudomány szerepe a politikai döntéshozatalban. Számos tudományos társaságnak tagja vagyok, programjaikon előadásokat tartok.


A diaszpóra témájának kutatása iránti elkötelezettség, személyes motiváció összefoglalása

2009-11 között több alkalommal a svédországi magyar diaszpórában tettem látogatást. 2013-2015 között részt vettem a KCSP programokban, ahol végig az argentínai Chaco tartományban élő magyarokat segítettem (oktatás, koreográfia készítés, tiszteletbeli konzuljelölt felkészítése, közösségszervezés, ösztöndíjasok felkészítése és tanulmányaik megszervezése Magyarországon, családegyesítés – rokonkutatás, az új közösségnek néprajzi dokumentálása, kulturális kapcsolatépítés stb.) 2016.október és 2017. január között részt vettem kutatóként a MIKES programban (a cél az eddig ismeretlen területeken magyar leszármazottak felkutatása, közösséggé szervezése és dokumentálása Argentínában, kétoldalú kulturális kapcsolatok kiépítése, intézményesülés megindítása, a diaszpóra ernyőszervezetbe való becsatornázása.) 2018ban venezuelai, a magyar közösséget támogató kulturális kiküldetésekben vettem részt. A kiküldetéseken, hivatalos utakon kívül önerőből is igyekszem segíteni, lehetőség esetén kutatni az új magyar leszármazottak alkotta közösségeket.


Kutatások/Projektek

2016. október 1 - 2017. február 1. – Argentína Misiones, Chaco, Mendoza kutató expedíció, kutatómunka

2016. május – Argentína, Chaco. néprajzi kutatómunka a Skanzennel (ITHAKA)

2015. juniusjúnius – december Argentína, Chaco. néprajzi A KCSP ösztöndíj keretén belül.

2014. április – október Argentina, Chaco. néprajzi terepmunka – és együttműködés a Skanzennel

2013. március -– augusztus – Argentina, Chaco. néprajzi alapkutatás. A KCSP ösztöndíj keretén belül.

2009. – Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. ellenőrző kutatás. II. 2008. Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. ellenőrző kutatás I. 2008. Magyarország, Magyarhertelend; népi építészet, gazdálkodás, családtörténet kutatás

2006. – Magyarország, Magyarhertelend: népi építészet vizsgálata, gazdálkodás, családtörténet

2005. – Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: Tánc-zene változásvizsgálat, a roma közösségek átalakulása, annak kulturális okai.

2004. – Románia, Erdély (Csík m.), Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós, Csomafalva. Zene-tánc kutatás, hiedelmek kutatása. Egy vegyes lakosságú falu magyarságának közösségszervező és megújulási stratégiái.

2004. – Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Tyukod, Kótaj, Demecser, Porcsalma, Nagyhalász, Nagyecsed. Nyírvasvári. Zene-táncfolklór. a roma közösségek átalakulása, annak kulturális okai.

2003. – Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Tyukod, Kótaj, Demecser, Porcsalma, Nagyhalász, Nagyecsed, Nyírvasvári. Zene-táncfolklór.

2002. – Románia, Erdély (Csík m.), Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós, Máréfalva. Érintett témák: Mesterségek, folklór, családtörténet. A magyar közösségek megújulási stratégiái


Publikációk

2018. Városban, Pampán, Őserdőben (misszió az észak – argentínai magyarok között) Mosonmagyaróvári Szabadegyetem – Kisalföld. Kézirat, megjelenés alatt; .

2017. Jelentés az Argentínában elért kutatási eredményekről és újonnan kiépített kulturális kapcsolatokról 32-41 in: Hazatérő Emlékeink II. Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság.

2015. Település és építészet a chacoi magyaroknál. in: Tisztelgés Filep Antal előtt; Pécs. 81 – 127 o.

2012. „Interdiszciplináris kirakós; avagy a római kori sebészeti műszertan” In. MTA Tanulmányok a technika és az orvoslás történetéből.

2011. A római kori sebészeti műszertan alapjai, és a római katonai kórház néhány jellemzője a császárkorban. In: Dombóvári Múz. Évk. ősz

2011. Ezrek elfeledett mindennapjai; Tengerészélet a K.K és K.u.K. Haditengerészet kötelékében. In: Hajózástörténeti Közlemények. május. (Online: http://kriegsmarine.hu/hk/zsm01002m.html)

2011. A római kori sebészeti műszerek funkcionális elemzésének kísérlete. In. VIII. Grastyán Endre Országos, II. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Tanulmánykötete. Pécs. 316-330.

2010. A jövő tudósai. A társadalomtudomány felelőssége a válságkezelésben; megjegyzés a Magyar Tudomány cikkéhez. Szeptember Nagyítás

2009 A magyar kisebbségek helyzete (ethnográfiai-történeti aspektusból) a Kárpát-medencében (kézirat! reakció I. H. cikkére a Szlovák nyelvtörvény kapcsán). 2009. szeptember. Magyar, svéd (fordított) nyelven. Svédország. (terjedelmi okok miatt átszerkesztését kérték)

2009 Tengerészélet az Osztrák-Magyar K(U)K Haditengerészet felszíni egységein. In. VII. Grastyán Endre Országos, I. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Tanulmánykötete. Pécs.

2009 Cigánytánc – színpadi cigánytánc funkcionális vizsgálata néhány Nyíregyháza környéki falu cigányközösségében. In. MTA ZTI Táncosztályának kézirattárában": Akt.: 1705. (Ezerhétszázöt) [63 oldal 1 db. térképpel, 5 db. fényképpel].

2009 Tánc és közösség: a tánc közösségformáló szerepe néhány (kiemelt) Nyíregyháza környéki falu cigányközösségében. In. VI. Grastyán Endre Szakkollégium Országos Interdiszciplináris konferencia Tanulmánykötete Pécs


Konferencia részvétel

Év. – konferencia megnevezése, (város, ország)

2017. – Székely és magyar örmény fesztivál: A három Chacoi misszió . Budapest

2017. – Széchenyi István Egyetem, Kisalföld szervezésében: Városban, pampán, őserdőben – misszió az észak – argentínai magyarok között;  Mosonmagyaróvár

2017. –  Külhoni Magyar Ifjak Világtalálkozója, Előadás az NSKI szervezésében: A „Chacoi misszó” – egy közösség újjászervezése.  Felsőtárkány

2017. – Központi Könyvtár. Közönségtalálkozó és előadás a Chacoi misszióról és a misionesi – mendozai expedícióról. Rakamaz

2017. – Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, KCSP felkészítés. Oktatás, előadás a Latin Amerikai magyarságról a LAMOSZ elnök asszonyával. Budapest

2017. – FIROKONF, Városi Múzeum: A szövet folytonosság megszakításának sebészeti eszközei a római császárkorban.  Paks

2016. – UNNE. Provincia del Chaco, capital Resistencia UNNE (Universidad Nacional de Nordeste): Historia Oral: memoria e identidad. Facultad de Humanidades- UNNE. szekció: Taller de historia oral. Exposición: La inmigración húngara en la Argentina. Junto con la participación del investigador húngaro, Zsonda Márk. Resistencia,  Argentína

2016. – PTE. Társadalomtudományi Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Diplomácia és kult. diplomácia. (Deák Máté kurzusa) Meghívott előadóként: „Kapcsolatfelvétel és közösségépítés technikái, a dél-amerikai tereptapasztalatok alapján”. Pécs

2016. – Antall József Tudásközpont, "Magyarok a nagyvilágban" Előadás: Argentína és a magyar diszpóra, Pécs

2016. – PTE Történettudományi Intézet. Europae Kutatócsoport „Tűzzel - vassal, Tüzesvassal. A kauter és kauterizáció…” Pécs

2016. – Magyarság Háza, nyilvános előadás/beszámoló. Szervező: Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság. „Beszámoló a KCSP Latin Amerikában végzett eredményeiről” Budapest

2016. – Előadás a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Fasori Evangélikus Gimnáziumban „Mi a magyar? Identitás, magyarságtudat Argentínában” Budapest

2016. – Hadtörténeti Esték Ünnepi Konferencia. Szervező Pécsi Tudományegyetem „Szikével Rómáért: Római Katonákon végzett gyakoribb operatív beavatkozások (és) sebészeti műszerei” Pécs

2016. – Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság. Magyarság Háza Kerekasztal beszélgetés. Budapest

2015. – Etnogafia y historia Húngara. Ismeretterjesztő előadás sorozat  hetente hétfőként Casa De Cultura, Salon de Luis Landrisina, Villa Angela, Chaco, Argentína

2015. – ELTE Néprajzi Intézet. „Magyarok maradtunk. Kalandok és közösségi munka a nyugati magyar diaszpórában” Budapest

2015. – Közösségi ház, Szervező: Játszó Ember Alapítvány „Misszió Chacoban. Elfeledett magyarok között.” (Ismeretterjesztő és adománygyűjtő előadás) Budapest

2015. – Fasori Evangélikus Gimnázium, Protestáns Műhely „Egész úton hazafelé. Trianon emigránsai hazatértek 1914-2015” Ismeretterjesztő előadás és úti beszámoló Budapest

2014. – Magyar Református Ház. „A második misszió a chacoi magyarok közt.” Buenos Aires, Argentína

2014. – Húngria, un pais en el UE. Ethogafia y historia Húngara Tömbösített ismeretterjesztő előadás, hétfőként Casa De Cultura, Salon de Luis Landrisina, Villa Angela, Chaco. Argentína

2014. – Ismeretterjesztő előadás, Hungarian FolkEmbassy Idegenben is magyarok. „A chacoi misszió”. Budapest

2014 . – Lakiteleki Népfőiskola Öt hónap a chacoi magyarok között; Múlt és jövő… Tudományos előadás, Lakitelek

2013. – Parlament, Magyar Diaszpóra Tanács III ülése. A Szervező: Nemzetpolitikai Államtitkárság. KCSP I. program dél-amerikai beszámolója. Budapest

2013. – Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből 30. országos ankét a Magyar Tudomány Ünnepe keretében A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Bizottsága,  a Magyar Orvostörténelmi Társaság, stb szervezésében. „Kórház és betegellátás az Osztrák – Magyar Haditengerészet Radetzky és Tegethoff osztályú csatahajóin” Budapest

2013. – Magyar Református Ház, Tudományos ismeretterjesztő előadás: „Magyar élet a végeken, Öt hónap a chacoi magyarok között.” Buenos Aires;

2013. – Pécsi Tudományegyetem : Ókori Hadtörténeti És Fegyvertörténeti Konferencia; „Szikével Rómáért - római katonákon végzett gyakoribb operatív beavatkozások és sebészeti eszközeik. Pécs

2012. –Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet Köréből  29. országos ankét a Magyar Tudomány Ünnepe keretében A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Bizottsága,  a Magyar Orvostörténelmi Társaság, „Interdiszciplináris kirakós. II. A római kori sebészeti műszerek ábrázolásának módja és felhasználhatóságuk a római kori sebészeti műszertan vonatkozásában” Budapest

2011. – Tudomány Napja. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, Együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténeti Társulattal: Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből c. 28 ankét keretén belül: „Interdiszciplináris kirakós; avagy a római kori sebészeti műszertan” Budapest

2011. – A Múzeumi Világnap alkalmából. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, valamint a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében. „Ki lenne MD House Aszklépiadész nélkül? Sebészet a római korban; orvosok, műszerek, betegek, kórházak.” Dombóvár

2010. – VIII. Grastyán Endre Országos, II. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: Római kori orvosi eszközök funkcionális rendszerezésének kísérlete. Pécs

2009. – VII. Grastyán Endre Országos, I. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: Tengerészélet a K. (U.) K. Haditengerészet felszíni egységein II.  Pécs

2009. – MTA ZTI a Martin György Alapítvány Díjkiosztó, illetve előadói meghívás a Magyar Néprajzi Társaság Népzenei és Néptánc Szakosztálya, a Magyar Etnokoreológiai Társaság szervezésében. Néptánc Színpadi tánc.. pályanyertes munka bemutatása. Budapest

2008. – PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: Tengerészélet a KUK Haditengerészet felszíni egységein. In Hadtörténeti esték. Pécs

2008. – VI. Grastyán Endre Szakkollégium Országos Interdiszciplináris konferencia. Tánc és közösség: a tánc közösségformáló szerepe néhány (kiemelt) Nyíregyháza környéki falu cigányközösségében.  Pécs.

2006. – KTDK Néptánc színpadi tánc, a kulturális átadás-átvétel helyzete néhány Nyíregyháza környéki falu cigány közösségében, OTDK,  Székesfehérvár

2005. –  PTE BTK Néprajz Tanszék. Társadalmi változások jelei és hatásai a tánckutatás szemszögéből. A tánc funkciója pár kelet-magyarországi cigányközösség életében. Pécs

2004. – MTA NKI: Magyar Tudomány 2004. Rendszerváltás Magyarországon c. Akadémiai program keretén belül: Néptánc színpadi tánc, átadás-átvétel helyzete néhány Nyíregyháza környéki falu cigányközösségében. Budapest