A PTE Pannon Gyermekkar vezetője, zeneszerző, karnagy - Interjú Schóber Tamással

Schóber Tamás PTE - A PTE Pannon Gyermekkar vezetője, zeneszerző, karnagy

Kérlek, mutasd be magad és főbb tevékenységi köreid!

 

Schóber Tamás vagyok, 36 éve dolgozom a PTE kötelékében, tanulmányaimat – ahogy szüleim is - annak jogelődjében végeztem. Szüleim is itt dolgoztak, s feleségem is PTE dolgozó, valamint testvérem és mindkét gyermekem is a PTE-n szerzett diplomát.

 

Szinte az egész életemet a PTE-ben végzett tanári, karnagyi munka tölti ki. Pályám során több ezer gyermeket tanítottam, több száz egyetemi hallgató tanítási gyakorlatát vezettem. Az iskola kórusaival számos hazai és nemzetközi sikert értünk el, köztük a legkiemelkedőbb sikert 2010-ben, a Kínában (Shaoxing városában) megrendezett kórusolimpián értük el, ezüst VII. minősítést.

2015-től a PTE Pannon Gyermekkarral járjuk a koncerttermeket itthon és világszerte, s 2017-ben koncerteztünk már a világ egyik leghíresebb koncerttermében, a NewYork-i Carnegie Hall-ban. Azóta többször jártunk az amerikai kontinensen és eljutottunk Japánba is, ahonnan a Kobe-i kórusversenyről díjnyertesként térhettünk vissza Magyarországba.

A tanítás mellett zeneszerzői tevékenységem is fokozatosan elmélyült.
Gyermekkoromtól kezdve átszövi életemet a zene csodálatos világa, szerzői tevékenységem is odáig nyúlik vissza. A kezdeti próbálkozások sikeresek voltak, ifjú koromban már több szerzeményemet mutatták be kórusok, saját zenekarom. Szerzői munkásságom a tanári és karnagyi tevékenység mellett folyamatos, és nyitott. Igyekszem változatos stílusokban, különféle irányzatokban komponálni. Mára a világ 150 országában hallgatják, vásárolják az általam komponált műveket. Eladott lemezeim száma éves szinten meghaladja a több száz milliót, mivel online elérhetők a világ 350 zenemegosztó platformján, köztük a dalok.hu -n és az Apple Music, Spotify, Dezeer, Amazon stb. felületein.

Hogyan kerültél kapcsolatba a Diaszpóra Projekt Hálózattal? Milyen futó projektjeid vannak a magyar diaszpórával kapcsolatosan?

 

A PTE DPH-val 2019-ben kerültem kapcsolatba, amikor a PTE Pannon Gyermekkarral a nagy, 24 napos amerikai turnénkat megelőzve kértünk segítséget a diaszpórában élő magyarok kulturális igényének magas szintű kielégítéséhez. Szerettünk volna célzottan, az ő igényeiknek megfelelő, ám autentikus anyaországi tartalommal átitatott kóruszenei programot megvalósítani. Dr. Jarjabka Ákos rektori megbízott úr személyében egy olyan nyitott, segítőkész, támogató igazi patrónusra találtunk, aki gyakorlati tanácsokkal tette még tartalmasabbá az előttünk kínálkozó lehetőséget. A kapcsolat az utazás után is megmaradt, és amikor a Covid pandémia sújtotta világunkat, akkor jött az ötlet, hogy távoktatással a világ bármely pontján élő honfitársainkat, közösségeket tudunk tanítani, első sorban zenére.  DPH-val több projekthez is nagy segítséget kaptunk, első sorban a Pannon Zenei és Kulturális Program beindításához, majd annak kiszélesedésével a konkrét kapcsolatépítésben kiemelt szerepet vállaltak.

Így kolléganőmmel, Kiss Ágnessel közösen lehetőségünk van 4 rádiónak műsorokat készíteni. (Vancouver-i Magyar Híd Rádió,( https://www.magyarhid.ca) Bocskai Rádió Cleveland, (https://www.bocskairadio.org/) Torontói Független Magyar Rádió  (http://www.magyarradio.ca) és a Mozaik Rádió Sydney (https://www.radiomozaiksydney.com.au) Ezek a rádiók sugározzák rendszeresen műsorainkat. Személyes jelenléttel, de online kapcsolaton keresztül kolumbiai, panamai és paraguayi gyerekeknek tartunk nyelvi és zenei foglalkozásokat, mondhatjuk nagy sikerrel. Kulturális és zenei anyagainkat eljuttatjuk nagykövetségekre, konzulátusokra, és a világ számos magyar iskolájába is!

 

Kérlek, mutasd be a Pannon Kulturális és Zenei Programot!

 

A Pannon Zenei és Kulturális Program ötlete 2021. április végén vetődött fel bennem. A koncepció a tanári, karnagyi, zeneszerzői pályáján eltelt 35 év tapasztalatán nyugszik, és azon az 5 világkörüli turnén, amelyeket kórusaimmal sikeresen valósítottam meg az elmúlt két évtizedben.

A program arról a világméretű vállalásról szólna, melynek keretén belül lehetővé válna a diaszpórában élő honfitársainknak a tartalmas, az ő igényeiket flexibilisen figyelembe vevő és kielégítő, az adottságaiknak megfelelő autentikus zenei nevelés programjának kidolgozása. A zenei nevelésen kívül szeretnénk segítséget nyújtani a nemzeti ünnepek (és más magyarsághoz köthető népszokások/rendezvények) zenei anyagának színvonalas biztosításában, az anyaországban megvalósuló zenei nevelés értékrendjének különféle országokban történő hiteles, magas szinten történő megvalósításában. Fontos lenne az is, hogy ez ne esetlegesen, hanem jól szervezetten, átgondoltan, program-szerűen történjen az anyaország támogatását élvezve.

A program konkrét céljai közt szerepel a 4-18 éves korosztály zenei anyanyelvének kialakítása, a Kodály nevéhez fűződő nevelési-oktatási szisztémának megfelelő zenei nevelési eszmék életben tartása, annak világméretű alkalmazása és bemutatása a Pécsi Tudományegyetem segítségével. A magyar népzenét elmélyítő, reprezentáló, alkalmazó alprogramok, a szövegértést fejlesztő zenei anyanyelv kialakítása alkotná a program gerincét. E mellett a zenei készségfejlesztés, a speciálisan kialakított zenehallgatási anyagok, valamint az egyéb zenei készségek és jártasságok fejlesztését célozná meg az online térben, hazai irányítással.

Végül, a Program célja, a diaszpórában élő magyarság és a különféle magyar közösségek bemutatása, a magyarság kultúrájának megőrzéséért, a magyarságért végzett tevékenységük bemutatása, annak elismertetése az anyaországban élő honfitársainkkal.

 

A program kétirányú lenne, külön felületeken, csatornákon folyhatna a kommunikáció, a tevékenységek bemutatása.

Hogyan kapcsolódik a PTE Magyar Világiskola a fenti programhoz?

 

Elképzeléseink szerint, egy dinamikusan növekvő szervezet létrehozásával lehet csak igazán hatékony, érdemi munkát végezni. Nagyon átgondolt, aprólékosan megtervezett folyamatokat kell végig vinnünk ahhoz, hogy a diaszpórában élő magyarságnak hasznára tudjunk lenni.

A személyes kapcsolatokra alapozva keretet szerettünk volna adni programunknak, hogy minél hatékonyabban tudjunk kapcsolatba lépni a világ magyarságával. Miután a Pécsi Tudományegyetemen belül már létrejött a PTE Diaszpóra Hálózat, ezért a meglévő folyamatokat, programokat beépítettük a közös programba úgy, hogy egyikünk autonómiája se sérüljön, egymást segítve legyünk a magyarság hasznára. Így először a Pannon Zenei és Kulturális Programmal csatlakoztunk. Amikor megkezdtük az érdemi munkát és több síkú megkeresések érkeztek, akkor döntöttünk úgy, hogy leginkább egy „iskolai”, még inkább egyetemi keretetek közt szeretnénk céljainkat megvalósítani. Azálom után így kezdtünk bele a PTE Magyar Világiskola megalapításába, melynek megvalósítása folyamatban van. Elindultak a tárgyalások az Egyetem vezetőségével, a PTE Kuratóriumával és nem utolsó sorban a Nemzetpolitikai Államtitkársággal.

 

Milyen üzeneted lenne azok felé, akik közösségeket építenek a magyarság tagjai közt?

 

A közösségépítés nagyon bonyolult, nehéz feladat, főleg manapság, amikor az online tér is életünk szerves részévé vált. Az üzenet pedig csupán annyi lenne, hogy sohase a saját érdekeinket tartsuk szem előtt, hanem a diaszpórában élő magyarok fejével próbáljunk meg gondolkodni. Az ő igényeiknek megfelelően építsék fel programjaikat, hogy akiknek szól a program azok örömüket leljék benne! Ne erőltessünk rájuk hangzatos, ám bizonytalan lábon álló mutatós dolgokat, hanem Bartók szavait megfogadva „Csak tiszta forrásból” valós, megalapozott igényeket kielégítve legyünk köldökzsinór az anyaország és az anyaországon kívül élő honfitársaink között.

 

weboldalak:

www.pze.hu

www.schober.hu

www.schtudioton.com

Elérhetőség:

schobertamas@gmail.com

tamas@schober.hu

telefon +3630/9695433

 

Pécs; 2022.3.23. 

(Az interjút Jarjabka Ákos készítette)

Időpont

2022. március 23.
szerda
19:06

Plakát