Fórum a vajdasági és határon túli hallgatók lehetőségeiről Pécsett

Határon túli hallgatók lehetőségei

            Diaszpóra Projekt 2015 januárjától összegyetemi szintű program lett, melynek több célja van. Ezek közül talán a legfontosabb a nemzetközisítés, vagyis a fizetőképes külföldi hallgatók figyelmének a felkeltése, ezáltal számuk növelése. Az utóbbi években nagy gondot jelentett a magyar hallgatók ideiglenes vagy esetleg végleges migrációja. Ezt a hiányt a külföldről érkezett hallgatók számának növelésével lehetne orvosolni. Ez a fajta problémamegoldás hosszútávon több szempontból is nagy előnyt hozhat mind az egyetem mind pedig a város számára.  Kiemelt célcsoportok közé tartozik az Egyesült Államok, Kanada, Németország és természetesen a Kárpát-medence.

            2015. február 9.én került megszervezésre első alkalommal a „Vajdasági és határon túli hallgatók lehetőségei Pécsett” elnevezésű fórum. Célja, hogy felkeressék a határon túli hallgatókat, illetve, hogy ismertessék lehetőségeiket. A fórum alkalmával előadást tartott Dr. Jarjabka Ákos, projektvezető a Diaszpóra Projekt bemutatása címmel, itt a hallgatóság megismerkedhetett a projekt előzményeivel, eddigi állásával, rövid és hosszú távú céljaival. Majd Dukai Edit mutatkozott be, mint kapcsolattartó. Feladata, hogy élő kapcsolatot tartson fent a határon túli hallgatókkal, és segítse tanulmányaik sikeres elvégzését. Ezt követően az ösztöndíjpályázatokat ismertették meg a hallgatókkal, első körben Szakó Tímea a különböző intézmények által kiírt pályázatokra hívta fel a figyelmet, illetve bemutatásra került a Továbbképző és Pályázatíró Központ munkássága is. Később pedig az EHÖK képviseletében Rinfel János, Mátyás Viktória és Haffner Tamás ismertette a pályázati lehetőségeket, melyeket a tanulmányi és szociális alapon tudnak megpályázni a hallgatók. Az ösztöndíjak után pedig az Antall József Tudásközpont Pécsi irodájának vezetője, Molnár Balázs mutatta be a tudásközpont tevékenységét. Általa megismerhették az eddig elhangzott előadások tematikáját, illetve a tavaszi szemeszterben várható pódiumbeszélgetések témáit. Végül, de nem utolsó sorban  a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány került bemutatásra dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök személyében.

            A fórum sikerrel záródott, csaknem 40 részvevő jelenlétében. Külön nagy öröm, hogy a határon túli hallgatók nagy része jelen volt emellett több szervezet is érdeklődést tanúsított a projekt iránt. A projekttagok célja, hogy a fórumot havi szinten megismételjék más – más témakörben, ezáltal is elérni azt, hogy bővüljön a résztvevők köre, illetve biztosítsanak egy hozzáadott értéket az eddigi ismereteikhez.

            Fontos feladatnak tartják a hallgatók beilleszkedésének a segítését. Figyelembe véve azt, hogy a határon túli hallgatók egy más közegből kilépve érkeznek Pécsre, már tanulmányaik kezdetén is több nehézség kerül eléjük, többek között az új iskolarendszerbe való belépés, a karok által megkövetelt honlapok elsajátítása, illetve a tartózkodáshoz szükséges papírok megszerzése. Ezen problémák kiküszöbölésére nyújtanak segítséget a projekt tagjai. Emellett számtalan lehetőség hever a hallgatók lába előtt, melyet fontos, hogy megismerjenek.

             

 Időpont

2015. február 09.
hétfő
17:00