Renewable Management - A menedzsment megújuló elmélete és gyakorlata

II. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) és Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete (VSZI) tisztelettel tájékoztatja Önt a

„RENEWABLE MANAGEMENT
- A MENEDZSMENT MEGÚJULÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA -”
címmel meghirdetett

II. FARKAS FERENC NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
megrendezésében bekövetkezett változásokról.

Tisztelt Kolléga!

A Szervező Bizottság áttekintette a konferencia szervezés és megrendezés megváltozott körülményeit és megállapította, hogy a konferencián való személyes jelenlét várhatóan komoly egészségügyi akadályokba ütközne. A fentiek alapján a Bizottság úgy döntött, hogy a konferenciát, az előre meghirdetett módon nem rendezi meg, ám lehetőséget biztosít a regisztráltak számára publikációik lektorált, ISBN számmal ellátott nyomtatott és online konferencia kötetekben való megjelentetésére.

Fontos tudnivalók és határidők:

  • A tanulmányok végső beküldési határideje 2020. május 15.
  • A tanulmányok ISBN számmal ellátott, lektorált (keményfedeles, nyomtatott) konferencia kötetben és a konferencia honlapján online változatban is megjelennek.
  • Formai követelmények a következő linken érhetőek el. („Best paper” megjelölés esetén a terjedelmi korlát 6000-9000 szó.)
  • A tanulmányok nyelve: angol és magyar.
  • Akik továbbra is pályáznak a „Best paper” díjra, azok tanulmányait a konferencia Tudományos Bizottsága bírálja el, s továbbra is fennáll a lehetőségük a Vezetéstudomány szakmai folyóiratba való megjelenésre, amennyiben teljesítik a folyóirat Szerkesztő Bizottságának feltételeit. Erről 2020.4.15. után részletes tájékoztatót küldünk.
Találkozzunk személyesen a III. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencián 2022-ben!

Megértésükben bízva, tisztelettel:

Dr. habil Schepp Zoltán egyetemi tanár, dékán
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. habil Jarjabka Ákos egyetemi docens, intézetigazgató
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete

Kelt: Pécs, 2020. 04. 02.

Időpont

2020. június 24.
szerda
06:25