Jöttem, megszereztem és most hova tovább?

Kérlek, mutasd be magad és főbb tevékenységi köreid!

Dukai Edit vagyok, a Vajdaságban nőtem fel, s a Pécsi Tudományegyetemen szereztem meg alap- és mester diplomám. Ezt követően a PTE Földtudományok Doktori Iskola doktorandusz hallgatója lettem, kutatási témám a Magyarországon továbbtanult határon túli hallgatók diplomaszerzés utáni letelepedési tervei. Emellett, a PTE Diaszpóra Projekt Hálózat egyik oszlopos alapító tagja vagyok.

A külhoni magyarsággal kapcsolatos “mozaik darabkák” mindig is ott voltak körülöttem. Határon túliként többször előkerült a magyar kisebbség kérdése, és már gyermekkoromban látogattunk más régiókat is. Továbbá, nagybátyám München környékén élt, és egy magyar szervezet aktív tagja volt, melyről sokat mesélt. Alapképzés végén, szakdolgozatom témájaként a vajdasági fiatalok egyetemválasztási aspektusait dolgoztam fel, melyhez kapcsolódva az egyetemi vezetőség segítségét is kértem a PTE-n tanuló határon túli fiatalok eléréséhez. Ekkor ajánlották figyelmembe az újonnan induló Diaszpóra Projekt Programot és a csatlakozás lehetőségét.Jól értem, akkor már alapképzés óta a határon túli fiatalok továbbtanulási kérdéskörét vizsgálod?

Tulajdonképp igen. Elsőnek alapképzés alatt, a “telekocsis” utazások alkalmával került elő/merült fel a kérdés az útitársak között, hogy miért választottam Magyarországot vagy Pécset továbbtanulási helyszínként? Szinte mindenkinek megvolt a saját története, de felismertem bennük a közös elemeket, amelyek később a szakdolgozatom alapjait is adták. Mesterképzésen folytattam a témát és rátértem az egyetemválasztás mellett a képzésben eltöltött időszak vizsgálatára, vagyis, hogy hogyan élték meg az egyetemi éveiket a hallgatók, s eközben milyen előnyöket és hátrányokat tapasztaltak. Itt már érintőlegesen felmerült bennem a letelepedés kérdésköre is, azonban igazából doktori képzésen fogalmaztam meg ezeket kutatási kérdésként és kezdtem el vizsgálni a Magyarországon diplomát szerzett határon túli hallgatók végzést követő letelepedési terveit és jelenlegi helyzetüket. Egyszer, egy hozzám közelálló személy megfogalmazta, hogy tulajdonképpen a saját életem aktuális kérdéseit vizsgálom sorstársaim által, és igazából ez meg is ragadt bennem, hiszen sűrűn megkérdezik tőlem is, hogy miért jöttem Magyarországra? Igazából számomra a diploma nem cél, hanem eszköz. Viszont, ha otthon tanultam volna tovább, akkor szerintem annyi energiát vett volna el szerb nyelven végezni az egyetemet, hogy nem lett volna időm más tapasztalatok (diákszervezetek, civilszervezetek, diákmunkák) gyűjtésére.

Persze, voltak és vannak más tágabb körben a témához kapcsolódó kutatásaim is, mint a hálózatkutatás, sportdiaszpóra vagy épp a helytörténet, azonban a fő irány számomra továbbra is a magyar kisebbség, ifjúságkutatás és a karrierkövetés témakörével kapcsolatos.

 

Milyen kutatást folytatsz most?

Doktori kutatási témám a Magyarországon továbbtanult határon túli hallgatók diplomaszerzés utáni letelepedési tervei, melyhez kapcsolódva, jelenleg egy kérdőíves vizsgálatot végzem. Olyan határon túli magyar személyeket szeretnék elérni, akik Magyarország területén szerezték meg felsőfokú végzettségüket. 
A tanulmányaid mellett a PTE Diaszpóra Projekt Hálózatban tevékenykedsz. Mesélnél erről picit?

Már a Program kezdetén, 2015-ben csatlakoztam a csapathoz. Az első években inkább az Egyetem és a város polgárainak szerveztünk eseményeket. Az első nagyobb részvételi létszámot 2016 őszén a „Magyarok a nagyvilágban” előadás-sorozattal tudtunk elérni, amelyet az Antall József Tudásközpont pécsi irodájának akkori irodavezetőjével közösen szerveztünk meg. Később, a 2017-es hivatalos megalakulással, vagyis a Hálózat létrehozásával teljesen átalakult az eddigi szervezetünk és célcsoportunk. Évről évre szélesebb kört tudtunk elérni tudományos és közösségépítői tevékenységeink által, amely hatására mára egy fontos csomópontként jelenünk meg a világon működő diaszpóra közösségek számára.

A Hálózat számára a pandémia a megújulást hozta el a digitális világ előretörésével. Élvezem az átalakult feladatokkal megjelenő kihívásokat és a folyamatos kapcsolatépítést. Mindez a Magyar Diaszpóra Mindennapok előadás-sorozatban összpontosul igazán. Lassan túlvagyunk a tizenharmadik eseményen és – bár az elején én csak rövid sorozatként tekintettem rá – folyton jönnek az új ötletek, új régiók és az új meghívottak.Mit kaptál a Hálózattól és hogyan látod a következő évet?

Az elmúlt hét évben több hullám-völgyön is átestünk, de számos sikeres projektet tudhatunk magunkénak. Én személy szerint sokat fejlődtem a szervezési és más ad hoc feladatok nyomán. Talán leginspirálóbb számomra mégis a diaszpóra közösségekben tevékenykedő személyek és életútjuk megismerése. Mindig öröm számomra, ha a világ távolabbi pontján élőkkel tudunk együtt gondolkodni, dolgozni. A lehetőség, hogy akár Zoom, Teams, Skype vagy bármilyen más alkalmazással ennyire közel tudjuk hozni a közös gondolkodást nagy löketet ad a munkánknak! A diaszpórában tevékenykedők fáradhatatlan munkája is ösztönző, mivel a világ számos pontján élő magyar aktivisták rengeteg időt és erőforrást szánnak a magyar értékek és identitás megőrzésére. Biztos vagyok benne, hogy jövőben is aktív szerepe lesz az életemben a diaszpóra közösségek támogatása akár az online világ segítségével, akár személyes jelenléttel.

 

 

Kelt; Pécs, 2022. május 26.

 

Időpont

2022. június 04.
szombat
15:47