Rézler kutatási ösztöndíj: a munka világának változásához kapcsolódó témákban

Rézler Gyula akadémikus, a magyar munkásság helyzetének első, kiemelkedő kutatója volt a két Világháború időszakában. Szakmai karrierje élete későbbi szakaszában az Egyesült Államokban teljesedett ki, ahol a University of New Mexico, Albuquerque, valamint az Indiana University, Bloomington professzora, és arbitrátorként az amerikai National Academy of Arbitrators testület egyik legelismertebb tagja volt. 1995-ben hozta létre Magyarországon a nevét viselő alapítványt, amely szorosan együttműködik az említett két amerikai egyetemmel, amelyeknek Rézler Gyula oktatási és kutatási célú adományt hagyatékozott.

Az alapító akaratának megfelelően a Rézler Gyula Alapítvány elsődleges célja a munkaügyi és más típusú konfliktusok, viták alternatív (a felek együttműködésére, harmadik, semleges fél bevonására épülő) megoldásainak meghonosítása, elterjesztése. A viták kialakulása és rendezésük módja természetesen nem ragadható ki az őket körülvevő gazdasági és társadalmi valóságból, így az alapítvány támogatói tevékenysége sem szűkül le a vitarendezés technikáira és módszertanára, hanem kiterjed a munka világának kutatására is.

Az Alapítvány rendszeresen meghirdetett ösztöndíj pályázatokon keresztül nyújt támogatást külföldi egyetemi tanulmányokra és szociológiai kutatások végzésére két amerikai egyetemen (University of New Mexico, Indiana University), valamint belföldi ösztöndíjakkal támogatja a hazai doktori képzést. Tematikus ösztöndíjainak meghirdetésével arra is vállalkozik, hogy aktuális, fontos jelenségek vizsgálatára bátorítsa a fiatal kutatókat.

Az Alapítvány gondozza Rézler Gyula szellemi örökségét. Ennek értelmében számos könyvet, illetve tudományos kiadványt jelentetett meg, és különböző szakmai rendezvényeket szervezett.

A Rézler Gyula Alapítvány 10 hónapos kutatási ösztöndíj-pályázatot hirdet október 30-i beadási határidővel a munka világának változásait érintő témákban:

  1. A munkavállalói érdekérvényesítés lehetőségei napjainkban Magyarországon
  2. A munkáltatói belső visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszerek bevezetése
  3. Krízis-menedzsment és hatása a munkáltató-munkavállaló viszonyára

A pályázaton minden (a pályázat beadási határidejének napján) 40 év alatti, tudományos fokozattal, vagy doktori iskolai tagsággal rendelkező magyar állampolgár részt vehet.

Az ösztöndíj 400 000 Ft, mely 3 részletben kerül kifizetésre. Az ösztöndíj végén egy min. 2 ív terjedelmű tanulmányt vár a Kuratórium a választott témában.

A kiírás teljes szövege

Facebook

Linkedin

Instagram

 

Időpont

2023. október 17.
kedd
17:31