Rézler Gyula Alapítvány pályázatai a 2022/2023-as tanév tavaszi szemeszterére

Rézler Gyula akadémikus, a magyar munkásság helyzetének első, kiemelkedő kutatója volt a két Világháború időszakában. Szakmai karrierje élete későbbi szakaszában az Egyesült Államokban teljesedett ki, ahol a University of New Mexico, Albuquerque, valamint az Indiana University, Bloomington professzora, és arbitrátorként az amerikai National Academy of Arbitrators testület egyik legelismertebb tagja volt. 1995-ben hozta létre Magyarországon a nevét viselő alapítványt, amely szorosan együttműködik az említett két amerikai egyetemmel, amelyeknek Rézler Gyula oktatási és kutatási célú adományt hagyatékozott.

Az alapító akaratának megfelelően a Rézler Gyula Alapítvány elsődleges célja a munkaügyi és más típusú konfliktusok, viták alternatív (a felek együttműködésére, harmadik, semleges fél bevonására épülő) megoldásainak meghonosítása, elterjesztése. A viták kialakulása és rendezésük módja természetesen nem ragadható ki az őket körülvevő gazdasági és társadalmi valóságból, így az alapítvány támogatói tevékenysége sem szűkül le a vitarendezés technikáira és módszertanára, hanem kiterjed a munka világának kutatására is.

Az Alapítvány rendszeresen meghirdetett ösztöndíj pályázatokon keresztül nyújt támogatást külföldi egyetemi tanulmányokra és szociológiai kutatások végzésére két amerikai egyetemen (University of New Mexico, Indiana University), valamint belföldi ösztöndíjakkal támogatja a hazai doktori képzést. Tematikus ösztöndíjainak meghirdetésével arra is vállalkozik, hogy aktuális, fontos jelenségek vizsgálatára bátorítsa a fiatal kutatókat.

Az Alapítvány gondozza Rézler Gyula szellemi örökségét. Ennek értelmében számos könyvet, illetve tudományos kiadványt jelentetett meg, és különböző szakmai rendezvényeket szervezett.

Aktuális pályázataik, melyek pályázási határideje 2022. október 24. éjfél:

Pályázat "A": posztgraduális tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban

Fogadó amerikai tanszékek: Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque és School of Public Administration, University of New Mexico, Albuquerque
A négy hónapos ösztöndíj azokat a fiatalokat támogatja, akik a munka világában, a szervezeten belüli illetve szervezetek közötti humán kapcsolatok témakörben már rendelkeznek bizonyos szakmai tudással és elkötelezettek annak elmélyítése iránt. Az ösztöndíj keretében olyan témákat tanulmányozhatnak, mint például a szervezeti viselkedés, az emberi erőforrások, a szakszervezetek, a termelékenység, a konfliktusok és viták megoldása (elsősorban mediációval, arbitrációval) és a munkaügyi kapcsolatok. Olyan érdeklődők is pályázhatnak akik a munka világának tágabb témáit, mint például a szakpolitikákat, a szakpolitikai programokat és intézményi struktúrákat; a menedzsment és a vezetés működését; az informális szervezeteket, a környezet szervezetekre gyakorolt hatását, valamint a kapcsolódó konfliktusokat és vitákat, s azok megoldását szeretnék tanulmányozni.

A pályázati felhívás részletesen:
https://docs.google.com/document/d/1vh3z1-FYn29dHFTp-psHY6UH3FWHxMrc/edit

Pályázat "B": PhD tanulmányok keretében végzett kutatás támogatása az Egyesült Államokban

Fogadó amerikai tanszék: Department of Sociology, Indiana University, Bloomington
A négyhónapos ösztöndíj olyan PhD tanulmányokat folytató fiatalokat támogat, akiknek kutatási témája a munka világához kapcsolódik, s akik választott témájukat interdiszciplinárisan közelítik meg. Különösen hasznos az ösztöndíj azoknak, akiknek kutatása szociológiai orientáltságú. Az ösztöndíj segít a hasonló témán vagy hasonló kutatási módszert alkalmazó amerikai kutatókkal történő kapcsolat kiépítésében, a nemzetközi szakmai életbe való bekapcsolódásban, illetve bővítésében, s nem utolsó sorban a PhD dolgozatot megalapozó kutatás nemzetközi megmérettetésében.

A pályázati felhívás részletesen:
https://docs.google.com/document/d/1lSyvATuzgI9mCXwtLzw3qRkZ9jT88d0A/edit

Időpont

2022. október 14.
péntek
17:54