Tokiói Magyar Iskola bemutatkozása

Tokiói Magyar Iskola bemutatkozása

 

Hogyan kerültem Japánba? Ki vagyok, küldetésem?

Nagyváthy Viktória vagyok, 2019 óta az általam alapított, helyi civil összefogásban működő magyar iskola alapítója és vezetője.

2019 őszén érkeztem a japán fővárosba, Tokióba.  Eredeti végzettségem tanító, éveken át osztályfőnökként dolgoztam, ezért rögtön elkezdtem szervezni az itt élő magyar közösség körében magyar nyelvű foglalkozásokat tartósan itt élő magyar és magyar származású, magyar nyelv tanulása iránt nyitott gyermekek és családjaik részére.  A gyerekek többsége vegyes házasságban él, és a magyar iskola beindításáig a magyar nyelv szervezett keretek között történő tanulására nem volt lehetőségük Japánban.

Eltökélt szándékom volt, hogy tegyek valamit a magyar nyelv megőrzéséért, fejlesztéséért az egyre bővülő magyar diaszpórában.  Elsősorban a gyerekes családokat akartam bevonzani játékos foglalkozásokra, hiszen ehhez értek. Egyértelműen egy hétvégi iskolában gondolkodtam, ahol tanulhatják, gyakorolhatják a magyar nyelvet, amire a Japánban élő magyar és magyar származású gyerekeknek, akik állami vagy nemzetközi iskolába járnak, eddig nem volt lehetősége.  A magyar nyelven keresztül pedig a magyar kultúrát, népszokásokat is jobban megismerik. Továbbá a fontos irodalmi nagyjainkat és műveiket, történelmünk fontos állomásait, nemzeti ünnepeinket és azok jelentőségét a jövő nemzedékeként vihetik tovább. Az a legfontosabb küldetésem, hogy megszeressék és tudják a magyarság miben létét; érezzék azt, hogy jó és különleges dolog magyarnak lenni távol a rokonoktól és az anyaországtól és ezt fontos megőrizni, tovább vinni.

 A magyarországi rokonokkal való kapcsolattartást segítő, ösztönző feladatok segítségével mind a szóbeli, mind az írásbeli kifejezőképességüket fejlesztve a tanultakat a gyakorlatban is hasznosítják a gyerekek.

Az iskola ötletére segítségemre siettek a szülők és a családom, akik számára ugyan olyan fontos az én küldetésem.

 

Hogyan indultam és a járvány milyen hatással volt a munkára? Pandémia hozadéka.

Az iskolát 2020. szeptemberében a koronavírus járvány és lezárások kellős közepén indítottam el három csoporttal. A foglalkozásokat havonta két alkalommal tartom. 1 évestől 12 éves korig járnak hozzám gyerekek korosztályonkénti bontásban.  

A pandémia pozitív hozadékaként 2021 elején indítottam el az online tanulási útvonalat. Jelenleg hat olyan vidéki gyereknek is tartok online foglalkozást, akiknek a személyes részvétel a földrajzi távolság miatt nem lehetséges.

 

Jelenleg hány fő jár az iskolába és milyen szerepe van a diaszpórában?

Az, hogy az iskola immáron három éve működik folyamatosan, jelentős gyereklétszámmal mutatja, hogy nemcsak sikeres, de jelentős igény is van rá és hiánypótló szerepe volt. Alapítás óta van egy erős, mintegy harminc fős gyerekszám, akik elkötelezetten járnak.

A tokiói magyar iskola nemcsak a magyar nyelvű oktatásban játszik fontos szerepet, hanem jelentős közösségszervező erővel is bír.  Mostanra a hozzám járó családok összetartó közösséggé szerveződtek, akik keresik egymás társaságát az iskolán kívül is. Erre jó alkalmat ad az általam szervezett nyári tábor is, ezen kívül pedig alkalmi jelleggel más közös programokat is szervezek.  

A hozzánk járó gyerekek között van több harmadik generációs is, akiknek a szülei külföldön születte és nőttek fel. Nagy tisztelettel vagyok feléjük! Mindannyiunknak példa ez és óriási lépés a magyar nyelv megtartásához. Fantasztikusnak tartom azt az erőfeszítést, amit ezek a szülők tesznek a magyar nyelv tovább élése érdekében.

 

Mik a távlati célok?

A tokiói magyar iskola civil keretek közt, szülői összefogásban működik, önfinanszírozó módon, alapvetően az ott tanuló gyerekek szülei által fizetett hozzájárulásokból és egyedi adományaiból fenntartva magát. Ezen szeretnék a közeljövőben változtatni. Ahhoz, hogy folytassam missziómat, tovább építve az iskolát és kibővítve tevékenységemet a magyar diaszpóra megmaradását, magyarságtudatának ápolását és erősítését segítő programokkal, anyagi támogatásra van szükségem. Reményeim szerint ez fontos a magyar nyelv tovább vitelét támogató szervezeteknek. Bármilyen ötletet támogatással kapcsolatban szívesen fogadok.   

Köszönöm figyelmüket!

Nagyváthy Viktória

Időpont

2023. október 04.
szerda
10:59