Pannon Zenei Program

A Pannon Zenei Program ötlete Schóber Tamás nevéhez fűződik, aki több évtizedes nevelési-oktatási tapasztalattal rendelkezik, és a külhoni magyarság zenei kultúráját nyomon követve alakította ki annak koncepcióját. A koncepció az ötletgazda tanári, karnagyi, zeneszerzői pályájának eltelt 35 év tapasztalatán nyugszik, és azon az 5 világkörüli turnén, amelyeket kórusaival sikert sikerre halmozva valósított meg az elmúlt két évtizedben.


A program arról a világméretű vállalásról szólna, melynek keretén belül lehetővé válna a diaszpórában élő honfitársainknak a tartalmas, az ő igényeiket flexibilisen figyelembe vevő és kielégítő, az adottságaiknak megfelelő autentikus zenei nevelés programjának kidolgozása. A zenei nevelésen kívül szeretnénk segítséget nyújtani a nemzeti ünnepek (és más magyarsághoz köthető népszokások/rendezvények) zenei anyagának színvonalas biztosításában, az anyaországban megvalósuló zenei nevelés értékrendjének különféle országokban történő hiteles, magas szinten történő megvalósításában. Fontos lenne az is, hogy ez ne esetlegesen, hanem jól szervezetten, átgondoltan, program-szerűen történjen az anyaország támogatását élvezve.


A program konkrét célja közt szerepel a 4-18 éves korosztály zenei anyanyelvének kialakítása, a Kodály nevéhez fűződő nevelési-oktatási szisztémának megfelelő zenei nevelési eszmék életben tartása, annak világméretű alkalmazása és bemutatása a Pécsi Tudományegyetem segítségével. A magyar népzenét elmélyítő, reprezentáló, alkalmazó alprogramok, a szövegértést fejlesztő zenei anyanyelv kialakítása alkotná a program gerincét. E mellett a zenei készségfejlesztés, a speciálisan kialakított zenehallgatási anyagok, valamint az egyéb zenei készségek és jártasságok fejlesztését célozná meg az online térben, hazai irányítással.


A diaszpórában élő magyarság és a különféle magyar közösségek bemutatása, a magyarság kultúrájának megőrzéséért, a magyarságért végzett tevékenységük bemutatása, annak elismertetése az anyaországban élő honfitársainkkal.

A program részletes bemtuatása és célja a letöltések fül alatt található. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük vegye fel a kapcsolatot a program felelősével Schóber Tamással, az alábbi honlapon: https://www.schober.hu/

Időpont

2021. április 27.
kedd
09:28

Sajtóanyag

Letöltés